Od Ministarstva za zaštitu životne sredine Novi Pazar dobio je vrednu donaciju, koja je značajna za unapređenje javne higijene u gradu. Reč je o 120 novih kontejnera, modernoj čistilici, ali i đubrijerima za reciklažu. Na ovaj način omogućeno je da Gradska čistoća proširi uslugu i prema seoskom području.

Direktor JKP „Gradska čistoća“ Armin Mehović istakao je da Novi Pazar ima dobru saradnju sa Ministartvom za zaštitu životne sredine uz pomoć kojeg je ovo preduzeće realizovalo značajne projekte. Asfaltiran je put prema deponiji Golo brdo, a stigla je i donacija od 120 kontejnera, đubrijeri za reciklažu, ali i električna čistilica. Mehović ističe da će dotrajali kontejneri biti zamenjeni novim, a otvara se I mogućnost da Gradska čistoća proširi usulugu I prema seoskom području.

„Uz pomoć ministarke Irene Vujović smo dobili 120 novih kontejnera ,a pored toga još mnogo veću investiciju, a to je električna čistilica koja ispunjava sve ekološke standarde. Dobili smo i reciklažne đubrijere. Ovom prilikom moram da se zahvalim ministraki i njenom timu, koji ne zaboravljaju Novi Pazar. Nakon što smo uspešno sproveli asfaltiranje puta do deponije Golo brdo, gde je bila investicija oko 56 miliona mi smo dobili i sve ostalo što nam je bilo neophodno, a to je ova današnja donacija. Sada će biti više posuda za odlaganje otpada i javna higijena će biti na većem nivou. Kontejenre ćemo raspodeliti kako po seoskim, tako i gradskim naseljima što do sada nije bio slučaj. Plan je da proširimo našu uslugu i na seoska područja to su pravci prema Jukovači, prema Belim Vodama, Šaronjama. Nadam se da ćemo na ovaj način poboljšati našu uslugu i povećati kapacitete preduzeća”, rekao je Mehović.

Mehović veruje da će u naprednom periodu javna higijena biti na još većem nivou, jer ovaj grad očekuje mnogo projekata i planova za lepši I uređeniji Novi Pazar.

Podeli