Srijeda, 6 Jula, 2022
NaslovnaVijestiIzveštaj EK: Ambiciozne reforme i mnogo nerešenih problema

Izveštaj EK: Ambiciozne reforme i mnogo nerešenih problema

Srbija ostaje posvećena strateškom cilju ulaska u EU i sprovodi ambiciozni plan političkih i ekonomskih reformi, ocenjeno je u najnovijem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pridruživanju EU. Ali, ističe se i da je potrebno obezbediti puno poštovanje slobode medija, da korupcija ostaje raširena i da postoje pritisci na tužioce i sudije.

U izvešštaju se ističe da je Srbija uspešno finalizovala akcione planove potrebne za otvaranje pregovaračkih poglavlja, koji se odnose na vladavinu prava. Beograd je igrao konstruktivnu ulogu u regionu i ostao posvećen normalizaciji odnosa sa Prištinom, sa kojom su postignuti ključni sporazumi. Srbija je konstruktivno učestvovala u regionalnim inicijativama i radila na poboljšanju bilateralnih odnosa u duhu pomirenja i dobrosusedskih odnosa.

Prisustvo premijera Srbije na komemoraciji masakra u Srebrenici u julu, Srbija je kako se ističe, poslala pozitivnu poruku, ocenjuje Komisija.

“Što se tiče normalizacije odnosa da Kosovom, Srbija je ostala posvećena sprovođenju Briselskog sporazuma iz 2013. godine i drugim sporazumima postignutim u Briselskom dijalogu”, ocenjuje Komisija uz napomenu da su u avgustu ove godine postignuti ključni sporazumi o energetici, telekomunikacijama, Zajednici srpskih opština i mostu u Mitrovici.

Postignuti su i dalji konkretni rezultati u dijalogu na planu pravosuđa, integracije civilne zaštite, osiguranja vozila, carina i integrisanog upravljanja prelazima, dodaje se u Izveštaju. Srbija je imala veoma konstrukitvnu ulogu u rešavanju migrantske krize, ocenjuje Evropska komisija u danas objavljenom izveštaju.

Politički uticaj na tužioce i sudove

U dokumentu se takođe ističe da i pored poboljšanog zakonskog okvira situacija u vezi sa vladavinom prava i nezavisnosti pravosuđa još nije zadovoljavajuća, jer nisu sasvim otklonjene mogućnosti političkog uticaja na tužioce i sudove.

Srbija je uspostavila pravni i institucionalni okvir za poštovanje temeljnih prava, a potrebno je obezbediti doslednu primenu širom zemlje, uključujući zaštitu manjina, navodi Komisija.

U poslednje vreme poboljšanja je saradnja između vlasti i nezavisnih regulatornih tela i ombudsmana, ali potrebno je dodatno poboljšanje, ocenjuje se u izveštaju.

Komisija uz to smatra da je potrebno učiniti više da se obezbedi puno poštovanje slobode medija i slobode izražavanja, naročito u pogledu transparentnosti vlasništva i finansiranja medija.

Srbija će morati da progresivno prilagođava spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom u EU u periodu do pristupanja, podseća Evropska komisija.

Neophodno je takođe smanjiti praksu donošenja zakona po hitnom postupku u skupštini, smatra Komisija, a u nekim područjima, za usklađivanje sa standardima EU biće potrebne ustavne promene, navodi se u izvestaju.

Korupcija ostaje raširena

Srbija je do izvesne mere spremna za sprečavanje i borbu protiv korupcije, koja, ipak, ostaje raširena.

Napori na suzbijanju korupcije tek treba da daju rezultate, ocenjuje Komisija uz ocenu da instituticionalni sistem još uvek ne funkcioniše kao uverljivo sredstvo odvraćanja.

Potrebno je da se vodi baza podataka o efikasnim istragama, procesuiranju i osudama u slučajevima korupcije, uključujući one na visokom nivou.

Srbija je do izvesne mere spremna za borbu protiv organizovanog kriminala, dodaje Komisija uz napomenu da su počele da rade nove laboratorije za DNK analizu i narkotike a da Srbija aktivno doprinosi međunarodnoj i regionalnoj saradnji.

Srbija je usvojila strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma kao i strategiju finansijske istrage ali još uvek nema sveobuhvatnu stratešku sliku organizovanog kriminala na svojoj teritoriji, zaključuje Komisija.

Obezbediti doslednu primenu prava manjina

Srbija je, kako se navodi, uspostavila pravni i institucionalni okvir za poštovanje fundamentalnih prava, a potrebno je obezbediti doslednu primenu širim zemlje, uključujući zaštitu manjina.

Potrebni su i dalji održivi napori da se poboljša situacija Roma, izbeglica i raseljenih.

Vlasti su preduzele korake da ojačaju poštovanje prava LGBT osoba i ponovo su olakšale održavanje Parade ponosa u Beogradu, ali potrebno je dalje raditi na uspostavljanju snažnije kulture poštovanja ove zajednice.

Ekonomija se oporavlja od recesije

Što se tiče ekonomskih kriterijuma, Srbija je umereno pripremljena za ravoj funkcionalne tržišne ekonomije, ocenjuje Komisija.

Učinjen je dobar napredak u otklanjanju nekih slabosti, a potrebno je očuvati pozitivan zamah u unapređenju strukturnih reformi.

Upozoreno je da je kreditna aktivnost u Srbiji i dalje slaba, delom i zbog visokog nivoa nenaplativih zajmova, dok je privatni sektor, prema oceni Komisije, nerazvijen a stanje u tom sektoru otežavaju slabosti u domenu vladavine prava.

Komisija je istakla da je odlučnost vlade da sprovodi ekonomske reforme ojačala i ocenila da se srpska ekonomija oporavlja od treće recesije za pet godina, ali da je bruto domaći proizvod i dalje oko nivoa pre krize.

Ukazuje se i da su preduzeti neki koraci na otpočinjanju restrukturisanja velikih državnih preduzeća, kao i da su pokušaji privatizacija nedavno oživeli, ali uz marginalne dosadašnje rezultate.

Fiskalna konsolidacija treba da bude podržana i pomognuta sprovođenjem refomi kao što je planirano. Inflacija je i dalje niska što je omogućilo Narodnoj banci da smaanji kamatne stope.

Nezaposlenost, premda i dalje visoka, pala je ispod 20 odsto, a učinjen je i napredak u restruktuiranju javnih preduzeća i glavnih komunalnih službi, u kom pogledu je potreban dalji napredak, smatra Komisija i ocenjuje da je Srbija umereno spremna da se nosi sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama Unije.

EK je navela da Srbija, u skladu sa preporukama EU na planu ekonomije iz maja 2015, u narednoj godini treba da usmeri posebnu pažnju u napore za smanjenje budžetskog deficita i javnog duga, razvoj privatnog sektora kroz restrukturisanje i privatizaciju državnih preduzeća, rešavanje problema stagnacije rasta kredita, kao i nenaplativih zajmova, i sprovođenje reforme javne administracije.

Srbija je “umereno spremna ” za reformu javne administracije a dobar napredak je učinjen u usvajanju obuhvatnog akcionog plana.

Procedure zapošljavanja i otpuštanja moraju biti transparentnije naročito kada je reč o višim pozicijama, ocenjuje Komisije.

Obrazovni sistem neefikasan

Evropska komisija ocenjuje da je obrazovni sistem Srbije “i dalje neefikasan, infrastruktura nerazvijena, dok su podrška neformalnog sektora i državne pomoći značajni.”

Brisel smatra da Srbija treba da poboljša kvalitet obrazovnog sistema, te da ga usmeri prema potrebama tržišta rada

Što se tiče sposobnosti da preuzme obaveze koje nosi članstvo Srbija mora da nastavi da prilagođava zakonodavstvo evropskim zakona u svim domenima, ocenjuje se u izvestaju.

Zakonodavstvo Srbije je sada znatno prilagođeno u domenima poput intelektualne svojine, monopola i spajanja kompanija i monetarne politike, dodaje se u izvestaju.

Srbija je učinila značajne korake da obezbedi da migranti koji prolaze kroz Srbiju dobiju odgovarajući smeštaj i pomoć, smatra Komisija ali upozorava da Srbija treba da nastavi sa naporima da reši neosnovane zahteve za azil koje u EU i zemljama Šengena podnose njeni državljani kako bi očuvala bezvizni režim.

Mekalister: Dovoljno za otvaranje prvih poglavlja

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister izjavio je, povodom Izveštaja EK o napretku Srbije na putu ka EU, da je važno da Komisija smatra da je Srbija ostvarila dovoljan napredak da otvori prva poglavlja.

Napominjući da je uspeo samo da letimično pogleda izveštaj, jer je objavljen neposredno pre današnje sednice Spoljnopolitičkog komiteta EP, Mekalister je za Tanjug rekao:

“Ono što sam video i što je važno je da Komisija smatra da je Srbija ostvarila dovoljan napredak da otvori prva poglavlja”, rekao je Mekalister.

On je dodao da je zadovoljan što je komesar za susedsku politiku i proširenje Johanes Han naglasio da očekuje otvaranje poglavlja do kraja godine.

Poslanik EP u grupi Progresivne alijanse socijalista i demokrata Knut Flekeštajn je kazao da je iz Izveštaja očigledno da je Srbija postavila dobre zakonske okvire za reforme, ali da je sada pre svega važno da se one primene i u praksi.

izvor: N1

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

POPULARNO