Naslovna Sandžak Novi Pazar Izborna komisija: Listiće će štampati “Službeni glasnik”

Izborna komisija: Listiće će štampati “Službeni glasnik”

0

nastojanju da proces kandidature izbornih lista i sama izborna procedura protekne u najboljem redu, Izborna komisija Novog Pazara svaku odluku donosi javno i transparentno.
 
Odluke se mogu naći na zvaničnom sajtu grada, a neke od novina su da će ove godine građani glasati na 96 biračkih mesta i da putem interneta mogu proveriti da li su upisani u birački spisak.
Dvadeset i četvrtog aprila glasači će ispred sebe imati dvije glasačke kutije, u jednoj će glasati za liste koje se takmiče na lokalnom nivou, a druga kutija je predvićena za glasačke listiće kojima se bira sastav republičkog pralamenta.

 

S obzirom na to, postoje i dva organa koja su ključna za samu procedure. Jedan organ je radno tijelo kog je forimirala Republička skupština, odnosno RIK ili Republičaka izborna komisija, a drugo je Izborna komsija grada Novog Pazara u čiji rad su uključeni predstavnici svih partija shodno zastupljenosti u lokanom paralamentu.
Novina u ovim izborima jeste da će građani Novog Pazara glasati na 96 izbornih mjesta.

 

Predsednik komisije Raša Milić ističe da su sve dosadašnje odluke donešene jednoglasno, bez ikakvih nesuglasica, i da su podržane od predstavnika svih lokalnih partija u komisiji.

 

Jedna od važnih odluka komisje je odluka o štampanju izbornog materiala. Komisija je odlučila da štampanje tog materijala poveri Sluzbenom glasniku. 
Oni koji se interesuju za svoje biračko pravo, vrlo lako putem interneta mogu proveriti da li su upisani u birački spisak i na kom mjestu glasaju. Oni koji nisu upisani mogu to učiniti u kancelariji 141 Gradske uprave Novog Pazara.

 

Rok za predaju je 8. april, a do sada je dokumentaciju predalo pet lista.  
Izvor.RTVNP

Exit mobile version