Na predlog Visokog saveta sudstva Skupština Srbije izabrala je četvoro novih sudija u prekršajnim sudovima u Novom Pazaru i Sjenici, te jednog sudiju za sjwnički Osnovni sud.

Od danas sudije Prekršajnog sudu u Novom Pazaru su Mina Rašković, Drita Žara i Amra Aličković. U Sjenici novi sudija Prekršajnog suda je Eldin Mešić.

Na sednici Skupštine za sudiju Osnovnog suda u Sjenici izabran je Seid Rožajac.