Humanitarna organizacija Merhamet Novi Pazar obaveštava vernike da zbog trenutnog stanja u kojem se nalazi Sandžak sa pandemijom COVID 19 virusa donosi sledeće odluke:

– HD Merhamet Novi Pazar neće primati žive kurbane.

– Neće se vršiti prijem koža.

– Neće se vršiti podela mesa na mjestima gdje se podjela vršila prethodnih godina.

Humanitarna organizacija Merhamet će ove godine isključivo dijeliti meso od kurbana žrtvovanih u organizaciji tog Merhameta.

Žrtvovanje će se obavljati po strogim vjerskim i sanitarnim uvjetima.

Ova organizacija će kurbansko meso korisnicima dostaviti na kućne adrese pomoću svojih volontera.

Iz ove organizacije upućuju molitvu uzvišenom Allahu da nam oprosti, pomogne i olakša postojoće stanje.

Saopštenje potpisuje Emin Beširović