Početak jeseni je, kako savetuju stručnjaci, pravo vreme za detaljnije čišćenje i dezinfekciju objekata u kojima boravi stoka. Higijena i pravilna ishrana stoke su, ističu iz Poljoprivredne stručne i savetodavne službe, osnovni preduslovi za kvalitetne mlečne proizvode, a samim tim i dobar plasman na tržištu.

Poljoprivredni proizvođači koji do sada nisu obavili detaljno čišćenje objekata u kojima boravi stoka, krajnje je vreme da to ovih dana učine, jer, kako ističu iz Poljoprivredne stručne i savetodavne službe, higijena je važan preduslov za kvalitet mlečnih proizvoda.

”Da bismo proizveli kvalitetno i ispravno mleko koje je traženo na tržištu EU, da bismo bili konkurentni što se tiče plasmana na inostranom tržištu, kao i tržištu naše regije, moramo voditi računa o higijeni objekata, a onda i higijeni muže krava. Isto tako je bitno da objekti budu prozračni, dovoljno osvetljeni, imaju dovoljno svežeg vazduha i da ležišta gde boravi stoka budu dovoljno čista”, naglašava savetodavac za stočarstvo iz Poljoprivredne stručne i savetodavne službe Safet Vesnić.

Za kvalitetan proizvod, a potom i plasman na tržištu, treba posebno voditi računa i o kvalitetnoj i pravilnoj ishrani u sva tri ciklusa – savetuje Vesnić. Higijena muže krava – naglašava, veoma je bitna kako za kvalitet tako i količinu konačnog proizvoda. Vesnić podseća da higijenski postupak muže podrazumeva i izmuzavanje prvih, nezdravih mlazeva mleka, pre mašinske muže, kao i poslednjih mlazeva sa najviše masnoće, posle mešinske muže, čime se, ističe, predupređuju moguća oboljenja.

S.Lj.