Sudije Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) presudile su danas da bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije kriv za genocid u sedam općina u Bosni i Hercegovini počinjen 1992. godine nad Bošnjacima i Hrvatima.

Tako je ICTY oslobodio Karadžića od odgovornosti za genocid nad nesrbima u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik.

Ovo je prava od ukupno 11 tačaka optužnice protiv Radovana Karadžića. Izricanje presude optuženom Radovanu Karadžiću počelo je u 14 sati, a prema planu Haškog tribunala trebalo bi trajati najduže do 16 sati i 30 minuta

Vijeće je konstatovalo da su bosanski muslimani i Hrvati podvrgnuti teškim povredama, ali ipak se nije uvjerilo da su zločini sprovedeni s genocidnom namjerom.

Vijeće nije moglo identificirati da postoji genocidna namjera niti se uvjerilo da je postojala namjera da se unište grupe bosanskih muslimana ili Hrvata.

“Vijeće nema dokaza da zaključi da je u tim općinama počinjen genocid”, rekao je sudac O-Gon Kwon.

Sudac je kazao da je ipak u sedam općina postojao udruženi zločinački poduhvat koji je bio pažljivo planiran.

Podsjećamo, još 2013. godine tužilac Alan Tieger kazao je kako je dokazano da su srpske snage 1992. u sedam bosanskih općina počinile sve elemente genocida, masovna ubistva, nanošenje teških fizičkih i psihičkih povreda i stvaranje nepodnošljivih uvjeta za opstanak cijele etničke grupe ili njenih dijelova.

Karadžićevu “genocidnu namjeru” tužilac je tada ilustrirao citirajući njegovu izjavu iz Skupštine BiH iz oktobra 1991: “Nemojte misliti da nećete odvesti BiH u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako dođe do rata.”

Nakon pet godina suđenja Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) danas izriče provostepenu presudu Karadžiću, kojem Tužilaštvo Haškog tribunala na teret stavlja 11 tačaka u optužnici, očekujući doživotnu robiju.

klix.ba