Prijepolje – Projekat korišćenja biomase u sistemu daljinskog grejanja u opštini Prijepolje bio je tema sastanka predsednika opštine Prijepolje Emira Hašimbegovića sa predstavnicima KfW (Nemačka razvojne banke) i DKTI (Nemačka klimatsko tehnološka inicijativa) koju je predvodio Jens Hagen, vođa projekta razvoja biomase u Srbiji.

„Opština Prijepolje zainteresovana je za učešće u velikom projektu, takođe u toku je postupak izrade glavnog projekta za snabdevanje grada toplotnom energijom na biomasu i uskoro se očekuje raspisivanje javne nabavke za izradu tog projekta.

Trenutno grejanje u opštini Prijepolje najvećim delom vrši se korišćenjem mazuta što predstavlja izuzetno veliki trošak za budžet. Imamo već urađenu studiju za grejanje na biomasu, koja nam pokazuje da Prijepolje ima veliku količinu priraštaja biomase na godišnjem nivou, što energetski preračunato predstavlja sedam puta veću količinu od trenutne potrebe ove opštine“, kazao je predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović.

„Ovaj projekat sprovodio bi se sa Ministarstvom energetike RS sa jedne strane i Nemačkom razvojnom bankom sa druge strane a plod je dobre bilateralne saradnje Srbije sa Republikom Nemačkom gde je vlada Nemačke odlučila da odvoji određena sredstva za razvoj biomase u Srbiji. Ono što se nudi jeste zajam od 100 miliona evra sa kamatom od 2.25% koja će biti subvencionisana od strane Nemačke vlade, takođe Nemačka vlada će dati i bespovratna sredstva u vidu grantova koji bi se koristili za finansiranje konsultantskih usluga, izradu tenderske dokumentacije, sprovođenje tendera, kao i za nadzor nad izvođenjem radova.

Zajam bi direktno uzelo Ministarstvo finansija od Nemačke razvojne banke a potom bi ono ta sredstva prosledilo odabranim opštinama i gradovima koji uzmu učešće u ovom projektu. Ono što bi opština Prijepolje trebala da uradi jeste da uputi zahtev Ministarstvu energetike o zainteresovanosti za učešće u ovom projektu“ , istakao je vođa projekta Jens Hagen prilikom sastanka sa predsednikom opštine.