Sjećate se dječaka Naila iz Vojkovačke ulice u Novom Pazaru, koji je sa svojim drugarima napisao jedno pismo gradonačelniku? U tom pismu on je objasnio probleme sa kojima se susreću djeca u njihovoj ulici?
Gradonačelnik je danas pozvao Naila i sve njegove drugare da razgovaraju o problemu.