68

NOVI PAZAR – Udruženje mentalno nedovoljno razvijenih osoba u Novom Pazaru organizovalo je prezentaciju novoizgrađenog Regionalnog centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje osoba sa posebnim potrebama.

Predstavnici grada Novog Pazara na čelu sa gradonačelnikom dr. Mehom Mahmutovićem, obišli su nedavno završeni Regionalni centar društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama za koji važi da je jedan od boljih u Srbiji.

U zgradu za dnevni boravak i radno osposobljavanje osoba sa posebnim potrebama useliće se članovi društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama pošto se za to budu stekli svi uslovi za to. Gradonačelnik Novog Pazara, dr. Meho Mahmutović podsetio je da je posao zaposlenih u društvu jako težak ali i ukazao na primer jednog Ruskog profesora koji je decu sa Daunovim sindromom naučio da koriste računar, kao i to da su zaposleni u našem Regionalnom centru za MNRO postigli rezultate za stepenik više od profesora Ohlova koji je od toga pravio veliku priču.

‘Nadamo se da će korisnici naših usluga uskoro moći da pređu u novoizgrađeni objekat koji je urađen prema svim standardima EU”, rekao je sekretar društva za pomoć MNRO, Tahir Delić.

Izgradnju Regionalnog centra za osobe ometene u razvoju finansirali su mnogobrojni donatori. Donacijama se pridružilo oko 500 građana Novog Pazara. Objekat od 800 kvadratnih metara završen je nakon šest i po godina i uskoro se očekuje svečano otvaranje centra.

SandzakHaber.net