” Vodosnabdevanje Novog Pazara je uredno i maksimalan je kvalitet vode kako sirove tako i one koja dolazi do krajnjeg potrošača”, kazao je direktor Gradimir Nedeljković. Ono našta je stavio akcenat je naplata usluga koja bi, iako bolja od proteklog perioda, mogla još da se popravi.

Ovo javno preduzeće trenutno od građana potražuje 390 miliona dinara, što je po rečima  Nedeljkovića, veliki dug za ovu firmu. Istakao je da bi naplata mogla da bude bolja i naglasio da građani mogu da iskoriste povoljnost koju imaju a to je reprogram. “Mi smo tu da izađemo potrošačima u susret bez obzira koliki dug imaju, možemo se dogovoriti oko načina plaćanja, samo je potrebno da dođu i obrate nam se”,kazao je Nedeljković. Istakao je da povlastice od 50% imaju slepa, slabovida, gluva i nagluva lica,  korisnici socijalne pomoći, osobe koje su na dijalizi i osobe ometene u razvoju. Ova kategorija stanovništva se treba obratiti upravi preduzeća kako bi dobila informacije koja dokumenta treba da prikupi da bi iskoristili ovu povlasticu a dokumentaciju je potrebno predati do kraja meseca marta.

Inače, građani koji u ovom trenutku imaju veliki dug i još ga ne izmiruju biće utuženi, a da bi izbegli ovu neprijatnu situaciju i dodatne troškove, pozivaju se da iste izmire.

B.V.