U okviru projekta ”I ti se pitaš”, koji realizuju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i grad Novi Pazar učenicima novopazarskih srednjih škola omogućeno je da prvi put učestvuju u javnoj raspravi o budžetu grada za narednu godinu. Od dodatnih 3 miliona dinara za unapređenje obrazovanja u gradu mladih, srednjoškolci su izabrali prioritetne projekte koji će se realizovati naredne godine.

Na sastanku sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem, predstavnicima Gradske uprave i direktorima škola, predstavnici đačkih parlamenata svih šest novopazarskih srednjih škola predstavili su projekte, koji bi, po njihovom mišljenju trebalo da imaju priroritet u realizaciji.

”Naša škola se odlučila za projekat kantine u školskom dvorištu. To podrazumeva stolove i klupe gde će đaci, osim na odmoru, moći da provode vreme stalno. Mislim da je taj projekat dobar jer može da zbliži neke ljude, koji se inače ne bi upoznali”, kaže učenica Gimnazije Ela Curić.

Učenici Ugostiteljsko-turističke škole odlučili su se za opremanje školske biblioteke sa bankom udžbenika. ”To će nama omogućiti bolji rad. Biće to jedan kutak za nas gde ćemo moći da se dalje obrazujemo, čitmao lektire, knjige itd. Što se tiče banke udžbenika, na taj način obezbediće se neke knjige, od donacija onih kojima nisu potrebne, a koje će se dodeliti učenicima koji nisu u mogućnosti da ih kupe”, kazao je učenik Ugostiteljsko-turističke škole Tarik Islamović.

Tehničkoj školi su potrebni kompjuteri. ”Naš projekat je bio da se kupe računari koji su neophodni za kabinet saobraćajnog smera. Dosta je učenika uključeno u ovaj projekat, čak i oni manje aktivni. Mislim da je ovo jedan važan korak za sve nas u gradu mladih. Kao što smo uspeli da probudimo svest kod učenika, tako se nadamo da ćemo uspeti i kod građana rekla je predstavnica Tehničke škole Sajma Ibrahimović.

Mladi iskazuju zahvalnost gradu što im je ukazao poverenji i dao priliku da razmišljaju o problemima i učestvuju u njihpvom rešavanju.

”Naša škola je odabrala predlog za nabavku televizora, čime bismo rešili probleme koje smo imali vezano za nastavu. To će omogućiti učenicima da što bolje pripreme svoj rad, a profesorima bolji način predavanja”, tvrdi Ahmet Kamberović iz Škole za dizajn tekstila i kože.

U Ekonomsko–trgovinskoj školi prioritet daju kupovini nedostajućeg inventara. Adem Tutić smatra da je projekat ”I ti se pitaš” odlična prilika da učenici znaju kako se vrši komunikacija na mikroplanu. On izražava nadu da će ovakav projekat postati tradicija, te da će mladi na demokratski način imati mogućnost da učestvuju u rešavanju problema.

Od dotatno obezbeđenih 3 miliona dinara, svaka srednja škola dobija po 500 hiljada za realizaciju svog projekta. ”Suštinski cilj  je – ističe gradonačelnik Nihat Biševac – buđenje aktivizma mladih, koji su zapravo nosioci razvoja svog grada.

‘’Cilj je da se mladi uključe u proces kreiranja bužeta i da probudimo aktivizam na lokalnom nivou”, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

”Učenici su budućnost i garant razvoja našeg grada”, kazao je gradonačelnik Biševac, ističući da je svaki predlog koji doprinosi razvoju zajednice dragocen i zavređuje podršku lokalne samouprave.

„Nastavićemo da osluškujemo potrebe građana, naročito mladih, kako bi sve dobre ideje bile realizovane. Nastavićemo da ulažemo u obrazovanje, budžetska sredstva za škole se uvećavaju iz godine u godinu i nema razloga da tako ne nastavimo u budućnosti”, istakao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

Budžet za obrazovanje se u Novom Pazaru iz godine u godinu uvećava. Osim novopazarskih i učenici iz još 21 srednje škole iz Kragujevca, Sremske Mitrovice, Sombora i Dimitrovgrada, direktno učestvuju u predlaganju i izboru projekata koji će biti finansirani iz lokalnog budžeta tokom naredne godine.

S.Lj.