Novi Pazar – U novopazarskom naselju lug gori stan u simpovim zgradama.

Opsirnije uskoro