Novi Pazar – Nakon što je donijeta odluka sa 19 Ugljaninovih odbornika za, i 15 odbornika”Za Bošnjake Sandžak i Muftiju” da se izbace mediji da ne bi snimali odgovore koje Ugljanin daje na pitanja opozicije, pojedini članovi opozicije su počeli snimati svojim mobilnim telefonima dalji tok skupštine.

Pojedini aktivisti Sulejmana Ugljanina, izrevoltirani nesnalaženjem svog predsjednika u vođenju Skupštine BNV-a, su bili vrlo neljubazni prema novinarima, vršeći pritisak da što prije napuste sjednicu.

Dr. Fehratović je istakao da nema smisla udaljivati medije sa sjednice i da on neće isključiti svoj mobilni telefon, kao i da nema smisla ovo što Ugljanin i njegovi odbornici rade. Ne želeći ni da čuje dr. Fehratovića, Ugljanin je stavio prijedlog da se telefoni uklone sa sjednice na glasanje.

Podrškom svih svojih odbornika, većinom je, protiv volje odbornika liste „Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju“, usvojen prijedlog.

Predstavnik liste „Za Bošnjake, Sandžak i Muftiju“, dr. Jahja Fehratović tom prilikom naglasio je da bi trebalo da se stavi na glasanje da se i odbornici njegove liste uklone sa sjednice, jer, sudeći po onome šta se dešava, naglašava Fehratović, Ugljanin ionako želi vijeće kako njemu odgovara.

Fehratović je naglasio da ponašanje Ugljanine podsjeća na devedesete godine. Na kraju je Ugljanin stavio na glasanje i da se nosilac liste dr. Jahja Fehratović izbaci sa sjednice skupštine BNV što je također na isti način kao i prijašnje odluke izglasano. Dr. Fehratovićje odbio napustiti Skupštinu BNV-a, nakon čega je sjednica prekinuta.

Trenutno Ugljaninovi vijećnici su se povukli sa sjednice, čekajući da opozicija napusti BNV, da bi oni nesmetano nastavili sa donoišenjem odluka.

Dr. Admir Muratović je više puta tražio povredu poslovnika, što mu Ugljanin nije omogućio i na taj način kršeći poslovnik o radu.

Na našem sajtu ćete imati prilike gledati snimak cijele skupštine. Očekujte OVDJE …
Pogledajte kraći snimak rasprave dr. Jahje Fehratovića i Sulejmana Ugljanian snimljena mobilnim telefonom nakon izbacivanja medija