Na ahitet je preselio Senko Crnišanin poznati advokat iz Novog Pazara.

Rođen je 26. aprila 1953. godine u Beogradu od oca Ramiza, poznatog bošnjačkog intelektualca i političara i majke Misale (rođene Hamzagić). Osnovnu, srednju školu i Pravni fakultet završio je u Beogradu.

Nakon studija dugo godina je radio kao predsednik disciplinskog suda u Saveznoj upravi carina.

Devedeset šeste godine dolazi u Novi Pazar, gde je izgradio uspešnu advokatsku karijeru koju je obavljao do poslednjeg dana svog života.

Sa suprugom dr Najčom Crnišanin, ginekologom iz Novog Pazara, ima troje dece.

Senada Kalić