„Utvrđivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja” bila je tema javne rasprave koja je, uoči raspisivanja konkursa o sufinansiranju medijskih sadržaja, održana u Novom Pazaru u prisustvu predstavnika medija, civilnog sektora i građana. Novi Pazar, kao jedan od retkih gradova u Srbiji, na ovaj način podržava mehanizam utvrđivanja javnog interesa, koji je uspostavilo Nezavisno udruženja novinara Srbije, a u cilju efikasnijeg i svrsishodnijeg korišćenja budžetskih sredstava.

Na javnoj raspravi čuli su se različiti predlozi, sugestije, kritike, ali i pohvale na račun grada koji izdvaja značajna novčana sredstva za sufinansiranje medijskih sadržaja. Ova javna rasprava je, prema rečima načelnika Gradske uprave Džemila Divanefendića, još jedna potvrda da Grad Novi Pazar nastavlja s praksom da na što transparentniji način javnosti predstavi svoj rad.

”Bitno nam je da projekti budu u skladu sa zakonom i da mi postavimo standarde, odnosno primere dobre prakse, po kojima će se i drugi upravljati. Mi smo počeli sa konkursima još pre nekoliko godina, sada idemo korak dalje. Ovo je prvi put, da se u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, organizuje javna rasprava o javnom interesu u oblasti javnog informisanja”, izjavio je Divanefendić.

Javna rasprava predstavlja i promociju prava svakog građanina i građanke da bude istinito, blagovremeno, verodostojno informisan o važnim društvenim pitanjima.

”Novi Pazar prvi put,u samostalnoj režiji organizuje ovakvu raspravu koja je veoma važna zato što građani i građanke, organizacije civilnog društva i mediji razgovaraju o tome šta je javni interes i koje teme treba da se nađu u sledećm konkursu, koji Grad bude raspisivao za narednu godinu”, izjavio je ispred Akademske inicijative ”Forum 10” Fahrudin Kladničanin.

Učesnici su u načelu iskazali saglasnost da je sve od javnog interesa, ali da bi u datim okolnostima nekim temama, kao što su: ekologija, sudstvo, prava žena, trebalo dati prioritet.

”Bila bih srećna da zaključci dođu do komisije koja će odlučivati o projektima na narednom konkursu, ali i do Gradskog veća, koji je u nekom smislu krovna institucija koja odlučuje o medijskim projektima”, izjavila je novinarka Amela Bajrović.

Konkursi u oblasti javnog informisanja zamišljeni su kao mehanizam državne pomoći, usmeren na povećanje kvaliteta informisanja i zaštitu javnog interesa u toj oblasti. Tema je privukla pažnju i predstavnika lokalne vlasti, članova Gradskog veća i odbornika Skupštine grada, koji su takođe učestvovali u javnoj rasptavi.

S.Lj.

 

Podeli