Novi Pazar – Predsjednik BNV Esad Džudžo izjavio je da se zna da je Bosna unakažena Dejtonom a da je Turska zemlja zaštitnica Bošnjaka.
Bosna je unakažena Dejtonskim sporazumom, ona je nefunkcionalna, nadamo se da će se to prevazići a naš “Dedo” ili (Anavatan) je Turska. Mi u Turskoj vidimo zemlju zaštitnicu u skladu sa međunarodnim pravom”
Džudžo je pojasnio da kada jedna manjinska zajednica nema klasičnu matičnu državu, onda u skladu sa međunarodnim pravom “imamo pravo na zemlju zaštitnicu” a republika Turska dijeli to mišljenje kao što i mi dijelimo. Zemlja zaštitnica je jaka zemlja koja sa nekim narodom ima kulturološke, vjerske i svake druge veze i saradnju kroz istoriju, ona je ćlanica UN-a, vijeća Evrope, NATO pakta.
Zemlja zaštitnica je potpuno kodifikovani standard. Mesut Čavašoglu je bio predsjednik pralamentarnog vijeća Evrope u Strazburu i ja sam mogao direktno preko njega, da postavim pitanje u parlamentarnoj skupštini vijeća Evrope u Strazburu. To je zemlja zaštitnica”.
Džudžo je naveo primer da je Turska pomogla štampanje knjiga u vrijednosti od 100.000 evra za bošnjačku decu. On je također kazao da je 2004.godine “u kešu donio u torbi iz TIKE iz Skoplja novac za prve udžbenike”.