Obrazovanje na bosanskom jeziku sa posebnim osvrom na promjenu naziva vaspitno-obrazovnih ustanova’’, bila je tema konferencije za novinare u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Potpredsjednik Vijeća Esad Džudžo je rekao da je namjera da se ohrabre čanovi školskih odbora, u školama koje su proglašene ustanovama od posebnog značaja za Bošnjake, da poštuju zakon i 31.avusta donesu ispravnu odluku, te podrže inicijativu Vijeća o novim nazivima škola.
Obrazlažući inicijativu o promjeni naziva škola od posebnog značaja za Bođnjake, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džudžo je novinare podsjetio na dokument Vijeća Evrope iz 2005.godine, koji obavezuje državu Srbiju da, kako je kazao, štiti i unapređuje bosanski jezik i obrazovanje na bosanskom.
‘’Vijeća imaju pravo da proglase jednu četvrtinu obrazovno odgojnih ustanova u kojima se nastava izvodi i na jeziku te manjinske zajednice. U našem slučaju je to 8. U 36 škola odvija se nastava na bosanskom jeziku’’, kazao je Džudžo.
On je reako da su svim članovima školskih odbora i direktorima poslali kratke biografije znamenitih Bošnjaka iz hiljadugodišnje pisane historije.
‘’Pokušaćemo svim pravnim i političkim sredstvima da zaštitimo naše pravo da, između ostalog, davanjem imena obrazovnim ustanovama, ulicama, školama, kulturnim ustanovama, imena iz naše historije, kulture i tradicije, da na taj način afirmišemo I unapređujemo naš kulturni, nacionalni i etnički identitet. To je naše pravo, utemeljeno na školskim zakonima, ustavu, manjinskim pravima i međunarodnim aktima. Želimo da ohrabrimo školske odbore da postupe u skladu sa zakonom,. Što je suprotno od onoga što zagovara ministar’’, kazao je Džudžo.
Krajnji rok za odgovor škola je 31.avgust, a za davanje saglasnosti Ministarstva na inicijativu BNV je 31.decembar. – podsjetio Džudžo.