Berlin ispisuje nove stranice multikonfesionalnosti namerom gradskih vlasti da podignu građevinu u kojoj bi hrišćani, muslimani i Jevreji mogli da se mole. Sinagoga, crkva i džamija pod jednim krovom.

Konkurs za idejno rešenje je raspisan, pobednik izabran. Osmišljena je zgrada od cigle sa visokim, kvadratnim tornjem u sredini u kojem bi se nalazio centralni hol u koji bi svi vernici prvo ulazili.

Iz njega će se račvati hodnici koji će voditi do crkve, sinagoge ili džamije koje će biti „naslonjene“ na centralni, zajednički prostor.

Građevina će biti podignuta u Petriplacu u centru Berlina.

Lokacija za gradnju je izuzetno značajna za rabina Toviju Ben Korina. „Sa mog jevrejskog stanovišta veoma je bitno što će u gradu u kojem je jevrejsko stadanje pre nekoliko decenija planirano biti podignut centar za tri monoteističke religije koje su oblikovale Evropu“, kaže rabin Tovija.

Kuca jedinstva, foto 2

Na pitanje da li mogu da se slažu, rabin odgovara potvrdno i ističe da u svakoj grupi postoje ljudi koji koče proces saradnje, ali da negde mora da se počne i to je ono što se u Berlinu dešava.

Vilfred

Imam Kadir Sanči gleda na Kuću jedinstva kao na znak i jasan signal da svet vidi veliku većinu muslimana kao mirne i nenasilne ljude. To će takođe biti i mesto gde će ljudi moći da uče o drugim kulturama.

Arhitekta Vilfred Kuen kaže da će džamija, sinagoga i crkva biti iste površine, ali drugačijih oblika.

„Svaki od delova dizajniran je u skladu sa religioznim potrebama svake religije. Primera radi džamija i sinagoga će imati dva sprata, a u crkvi će biti mesto za orgulje. U džamiji će postojati mesta gde vernici mogu da operu noge“, navodi Vilfred.

Ideja o gradnji Kuće jedinstva došla je od hrišćanske strane. Pastor Gregor Hohberg kaže da će građevina biti podignuta na mestu gde je prva crkva u Berlinu podignuta u 12. veku. Crkva svetog Petra bila je teško oštećena krajem Drugog svetskog rata kada je Crvena armija bombardovala grad.

Pre šest godina arheolozi su pronašli ostatke drevnog groblja pa je odlučeno da nešto treba da se uradi da se tom mestu ponovo uspostavi mesto za molitvu.