FOND za nauku Srbije objavio je da će u okviru Specijalnog programa istraživanja kovid-19 finansirati 14 naučnih projekata i to 11 iz oblasti biomedicinskih nauka, dva ekonomska i jedan tehničko-tehnološki, sa budžetom od skoro dva miliona evra.

– Na odabranim projektima koji treba da doprinesu efikasnom globalnom odgovoru na aktuelnu pandemiju izazvanu SARS-Cov-2 virusom i omoguće bolju spremnost i reagovanje društva, učestvovaće ukupno 131 istraživač iz 19 različitih naučnoistraživačkih organizacija – navedeno je u saopštenju.

Na javni poziv programa, koji je zatvoren 11. juna, javili su se istraživački timovi sa 129 skraćenih predloga projekata.

U drugi krug evaluacije prošlo je 26 predloga projekata, nakon čega je Programski odbor za evaluaciju koji čine međunarodni stručnjaci, odabrao ukupno 14.

Ukupan budžet odobrenih projekata je 1,97 miliona evra, dok inimalni odobreni budžet projekta iznosi 46.866 evra, a maksimalan odobreni budžet projekta 406.612 evra.

Izvor: Novosti

Depositphotos