Državni univerzitet u Novom Pazaru danas je dobio novog studenta-prorektora. To je Denis Demirović, student master-studija psihologije.

Za novog studenta-prorektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru  danas je izabran Denis Demirović.

Na sednici Studentskog parlamenta ove visokolske ustanove utvrđen je predlog za njegov izbor,  sa kojim se, prema utvrđenoj proceduri,  saglasio i rektor prof. dr Bratislav Mirić.

Mandat studenta-prorektora, u čijoj su nadležnosti prava i interesi studenata, traje godinu dana, sa mogućnošću još jednog izbora.

Podeli