Država ulaže 143 miliona za zaštitu reka u Novom Pazaru, Tutinu i Raški

NOVI PAZAR – Srbija će uložiti 143 miliona dinara u hitne radove na sanaciji objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda u Novom Pazaru, Tutinu i Raški.

U Uredbi objavljenoj u Službenom glasniku navodi se da do ulaganja dolazi posle novembarskih poplava koje su proglašene za elementarnu nepogodu.

Prioritet u ulaganju imaju područja koja su pretrpela najveće materijalne štete i na kojima je visok stepen rizika od novih poplava.

Navedeno je da će se raditi sanacija oštećenog regulisanog korita vodotoka Vidrenjak na teritoriji Tutina što je procenjeno na 70 miliona dinara.

Za sanaciju regulisanog korita reke Pečaonice izdvojeno je 20 miliona, a istovrsni posao na regulisanom koritu reke Raške od Carske Ćuprije do ušća Deževske reke u dužini od 1.250 metara koštati 23 miliona dinara.

Trideset miliona dinara izdvaja se za sanacija regulisanog korita i radovi na sanaciji oštećenja brane na Trnavskoj reci, uz sanaciju obaloutvrde i uređenja korita reke Raške.

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO