DRI: SPP nije plaćala doprinose aktivistima

Stranka pravde i pomirenja (SPP) isplatila je prošle godine fizičkim licima oko 2,3 miliona dinara na ime aktivnosti na terenu i rada sa članstvom, ali im nije uplatila obavezne poreze i doprinose od skoro 1,4 miliona dinara, otkrila je Državna revizorska institucija (DRI).

Revizijom finansijskog izveštaja te partije za 2018. godinu, otkriveno je da SPP za svojih sedam aktivista nije platila 188 hiljada dinara na ime poreza na dohodak, kao i oko 1,2 miliona dinara doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i da je na taj način manje iskazala troškove zarada.

Tokom postupka revizije, SPP je obračunala poreze na isplaćene zarade aktivistima, sa doprinosima za socijalno i podnela prijave, a DRI je preporučila da te obaveze i izvrši.

Izveštaj Državne revizorske institucije

Pored toga, DRI je navela i da SPP nije unosila u dnevnik blagajne podizanje gotovine u iznosu od 8,4 miliona dinara, a da stanje od 2,6 miliona dinara iz prethodnih godina nije dokumentovano, niti popisano.

Revizijom finansijskog izveštaja DRI je otkrila i da je SPP isplatila 1,3 miliona dinara na ime troškova stručnog usavršavanja, međunarodne saradnje i rada sa članstvom, bez dokaza o tome da su te usluge pružene.

Među nepravilnostima koje je državni revizor naveo u svom izveštaju je da je SPP tokom 2018. godine potrošila 251 hiljadu dinara na ime troškova goriva, ali da nije imala račune koji glase na tu partiju i naloga za korišćenje službenog vozila.

Državni revizor preporučio je SPP da zakup prostorija i angažovanje advokata plaća preko računa, a ne u gotovini, što je bio slučaj u prošloj godini kada je za zakup Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji u kešu isplaćeno 2,6 miliona dinara, a advokatu preko 800 hiljada dinara.

Stranka pravde i pomirenja tokom 2018. godine dobila je iz budžeta Srbije 11,8 miliona dinara, iz gradske kase Novog Pazara 306 hiljada, Prijepolja 49 hiljada i Tutina 39 hiljada dinara.

N. Kočović

POVEZANE VIJESTI
- Advertisment -

POPULARNO