Ministarstva: zdravlja, prosvjete i unutrašnjih poslova udružena su u borbi protiv narkomanije. Na inicijativu Ministarstva zdravlja, formirani su timovi u svim okruzima u Srbiji, koji će se preventivno boriti protiv ove pojave. Realizaciju edukativnih aktivnosti novopazarski tim počeo je od Medicinske škole.Lokalni tim za prevenciju narkomanije, čiji je koordinator direktor Zavoda za javno zdravlje, dr Šefadil Spahić, sačinjen je od lekara, pedijatara, psihologa, psihijatara; predstavnika prosvjete, Centra za socijalni rad, Kancelarije za mlade, MUP-a i tužilaštva. Edukativne aktvnosti, u vidu predavanja za nastavnike i roditelje, a radionica za učenike, počele su u Medicinskoj školi.”Cilj nam je da obuhvatimo svu djecu prvog razreda srednjih škola i svu decu sedmog razreda osnovnih škola, nastavnike i roditelje, da to bude sveobuhvatna akcija, kako bismo zajedno predupredili pojavu narkomanije u našem gradu”, rekla je doktorka iz Zavoda za javno zdravlje, Selma Bihorac.Direktorka Šerifa Preljević izrazila je zadovoljstvo što je edukacija počela od Medicinske škole i što su njom obuhvaćena sva deca iz kategorije rizičnog uzrasta, kada je u pitanju prevencija narkomanije.Multisektorskim pristupom sprečiti pojavu narkomanije – zadatak je koji je ujedinio tri ministarstva i relevantne stručnjake. Oni će nastojati da edukativnim aktivnostima, za učenike osnovnih i srednjih škola, ali i njihove roditelje i nastavnike, preventivno deluju na pojavu i suzbijanje narkomanije.