U okviru projekta „ACT – Zajedno za aktivno građansko društvo“ raspisan je Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Rok za podnošenje predloga projekata je 12.2.2021. godine do 17 časova.

Osnovne informacije ovog poziva:

Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
Trajanje pojedinačnih ugovora: 18 meseci
Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 30
Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)
Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći na web sajtu act.org.rs.