Novi Pazar – Situacija na polju socijalne zaštite u Novom Pazaru je, prema rečima Adnana Dizdarevića iz SDP-a , srazmerna  onoj koja je postignuta i u drugim gradovima reda Novog Pazara.

SDP je prema njegovim rečima, prepoznajući potrebe građana, uradila veliki i značajan kapitalni projekat,osnivanje Gerontološkog centra, ustanove koja, kako ističe, zaslužuje posebnu pažnju i u čiju izgradnju je uloženo mnogo rada i truda.

”Zahvaljujući našem ministru Rasimu Ljajiću koji je dao veliki doprinos, ovaj objekat jezavršen i opremljen neophodnom opremom, a mi smo danas Gerontološki centar doveli u stanje pune funkcionalnosti. U ovaj kapitalni objekat uloženo je  oko 190 miliona dinara a sredstva su obezbeđena zahvaljujući saradnji lokalne samuprave, resornih ministarstava i Vlade Republike Srbije” istakao je Dizdarević.

On je kazao da je popunjenost kapaciteta  85%, odnosno da se u Gerontološkom centru trenutno nalazi  70 korisnika.

Dizdarević je kazao da su  SDP i vlast u Novom Pazaru prepoznle  i druge potrebe građana pa je tako poslednjih godina intenziviran razvoj socijalne zaštite na lokalnom nivou, što je podrazumevalo realizaciju usluga pomoć u kući za odrasla i stara lica i osobe sa invaliditetom.

On je podsetio da je u saradnji sa gradskom upravom 2012. godine formirana ova služba, te da je reč o alternativnoj vrsti zaštite gde korisnik ostaje u svojoj porodici a pomoć dobija od stručnjaka, odnosno gerontodomaćica.

”Mogu da kažem da je ova usluga na jednom visokom nivou, te da se građani zbog svojih potreba svakodnevno obraćaju sa zahtevom da im se pruži ova vrsta usluge” kazao je on.

Dizdarević je dodao da se svakodnevno radi i kroz druge usluge kakve su dnevni boravak za lica ometena  u razvoju, usluge ličnog pratioca, personalna asistencija, pomoć  u kući za decu sa smetnjama u razvoju, edukativno-socijalne terapeutske usluge.

”Možemo da kažmo da je u prethodnom periodu učinjen jedan veliki korak u razvoju socijalne zaštite u našem gradu, sa ciljem da ove usluge sve zažive i budu praktično jedan servis građanima, kroz koji će oni zadovoljiti sve svoje potrebe, a sve u njima prirodnom okruženju” ističe Dizdarević.

On je na kraju poručio da će SDP kao i svi stručnjaci koji rade na ovim poslovima i ubuduće insistirati na razvijanju i unapređenju sistema socijalne zaštite, a sve u cilju postizanja boljeg  kvaliteta života građana Novog Pazara i Sandžaka.