Svjedoci smo da je JKP Gradska čistoća izuzetno ažurno, i da sprovodi razne akcije u svojoj režiji, ali ovo je poseban vid aktivnosti koji moramo istaći, a to je uređenje harema našeg bisera islamske i bošnjacke kulture….

Kako izgleda sad

A kako je harem džamije izgledao nekada