Grad Novi Pazar je u budžetu za ovu godinu planirao 10 miliona dinara za unapređenje poljoprivrede. U Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja u toku je odabir najboljeg ponuđača za kupovinu nove mehanizacije, koja će biti kupljena budžetskim sredstvima.