Delegacija Liste „Vakat je“ koja se kandidirala na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, koju nosi prof. dr. Sait Kačapor, posjetila je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, gdje je domaćin bio predsjednik Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prof. dr. Enver Imamović. Profesor Kačapor dugogodišnji je saradnik VKBI, koji je kroz zajedničku saradnju i podršku Vijeća, obezbjedio više stotina knjiga i naučne literature za biblioteke u Novom Pazaru.
Prof.dr. Sait Kačapor pojasnio je da lista „Vakat je“ okuplja niz istaknutih bošnjakih intelektualaca, čiji je cilj da se budući sastav Bošnjačkog nacionalnog vijeća obogati sa stručnjacima iz različitih društvenih oblasti, koje su Zakonima Srbije u nadležnostima nacionalnih vijeća manjinskih naroda: obrazovanja, nauke, jezika, kulture i informisanja. Delegacija liste „Vakat je“ u kratkim crtama prezentirala je programske ciljeve liste i izrazila svoje opredjeljenje da BNV treba biti mjesto okupljanja Bošnjačke pameti i struke, kao društvena organizacija sa dijelom javnih ovlaštenja, koja okuplja sve partikularne bošnjačke političke, ali i društvene interese. Profesor Kačapor upoznao je delegaciju VKBI da je ova lista potpisala platformu o temeljnim programskim ciljevima BNV sa Listom koju nosi dr Sulejman Ugljanin.
Delegacija VKBI istakla je da su prezentirani ciljevi liste „Vakat je“, kao i konkretni projekti, kompatibilni sa ciljevima i djelatnostima Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, te da se očekuje da BNV u narednom periodu ne bude „platforma“ obračuna političkih stranaka bošnjačke provenijencije, već da se utrka u BNV vodi na temeljima stručnosti i znanja, na temeljima promocije pozitivnih vrijednosti, jer bez ovih temeljnih principa BNV, kao najznačajnije društveno tijelo predstavljanja Bošnjaka u Srbiji, teško će postići značajnije iskorake u očuvanju i definiranju temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka u Srbiji.
Obje delegacije saglasne su da u kontekstu predstojećih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, državno-politički vrh Srbije mora prekinuti sa već uočenim manipulacijama i pokušajem uticaja na same izbore za vijeće Bošnjakog naroda. 
Delegacije su istakle zajednički stav da se Islamska zajednica Bosne i Hercegovine treba uzdržati od direktnog miješanja u izbore za BNV, i odložiti svoje eventualne aktivnosti u periodu do održavanja izbora za BNV (4. novembra 2018. godine), zbog moguće javne (zlo) upotrebe od strane bilo koje kandidirane liste za Bošnjačko nacionalno vijeće. Drugi značajan razlog leži u činjenici da je Islamska zajednica nad-nacionalna zajednica svih muslimana, kojima pored većinskih Bošnjaka, pripadaju Albanci, Turci, Romi i drugi manjinski narodi u Srbiji, a posebno Sandžaku.
(Hayat/Foto: Press)

4 KOMENTARA

    • Ni meni nije jasno šta oni traže u Sarajevu. Njihov poglavar je u Beogradu samo neznam da li je u patrijasiji ili nekakvom rijasetu.

  1. Ovaj skup Ugljaninove i Raimove stranke te od tih stranaka uhljebljenih – kupljenih intelektualaca lici na praznu -suhu gomilu nejasnih fraza a koja niti smrde niti mirisu. Nemaj jasan- konkretan Program, Plan a ni realan cilj…. Suc-muc i prolij.
    Prikljucite se Muftijinoj Listi…Vasa djeca i buduce generacije ce vam biti zahvalne.

  2. Drugi značajan razlog leži u činjenici da je Islamska zajednica nad-nacionalna zajednica svih muslimana, kojima pored većinskih Bošnjaka, pripadaju Albanci, Turci, Romi i drugi manjinski narodi u Srbiji, a posebno Sandžaku.- citat.
    Haj to reci u Patrijasiji da nisu samo srbi pravoslavci da su i turci i albanci i romi….
    Ima da te proglase jeresom u sred sVrbije

Comments are closed.