Turska – Turski premijer Ahmet Davutoglu je predstavio novu izbornu deklaraciju njegove Stranke pravde i razvoja (AK Parti) i kandidate za predstojeće opšte izbore, koji će biti održani 7. juna.

“Naš cilj su nova dostignuća kako za našu naciju, tako i za čovječanstvo, pozivom na civilizacijske tekovina,” izjavio je Davutoglu na mitingu u Ankara Areni.

Premijer je na ovom skupu iznio izborni program sačinjen u 100 tačaka, koji je nazvan “Konvencija o Novoj Turskoj” u kojoj su sadržane teme poput državna zaštita ljudskog digniteta, jednakopravnost građana, donošenje novog ustava, implementacija predsjedničkog sistema i mjere ekonomskog razvoja orijentisane prema čovjeku.

Davutoglu je istakao potrebu za civilnim ustavom u Turskoj, kazavšo da će to biti prva tačka na dnevnom redu, ukoliko Stranka pravde i razvoja bude uspješna na opštim izborima.

Za AK Parti su parlamentarni izbori 2015. godine od ključne važnosti, jer Vlada želi sarađivati sa Parlamentom na donošenju novog Ustava, kojim je Davutoglu obećao zamijeniti postojeći, napisan 1980. godine, kakon vojnog udara.

Iznad svega, izborni program vladajuće stranke sadrži stavku o predsjedničkom sistemu, za koju se zalaže predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kako bi zamijenio postojeći parlamentarni sistem.

Premijer smatra kako smatraju da je “potrebno rekonstruisati administrativni sistem Turske prema predsjedničkom sistemu, kako bi se uklonio haos u upravnim strukturama i vratila pozdanost u vlast.”

“Smatramo da je predsjednički sistem administrativni model u kojoj legislativne i izvršne vlasti djeluju nezavisno i gdje postoje demokratski balans i kontrolni mehanizmi.”

AK Parti nema dovoljno poslaničkih mjesta u Parlamentu da bi sama izglasala uvođenje ovog sistema. Prema trenutno važećem Ustavu Republike Turske, takva promjena zahtjeva podršku dvije trećine (367 od 550) zastupnika. Tek u tom slučaju se može raspisati referendum o ovom pitanju.

Predsjednik države jedini ima ovlasti da odobri ili raspiše referendum o ovom pitanju. Građani Turske su 2007. godine održali referendum, na kojem su se izjasnili o neposrednom izboru predsjednika države.

Davutoglu je nastavio izlaganje kazavši da će ljudska prava i slobodi biti u fokusu novog ustavnog poretka. U izbornom programu su opisani koncepti slobode i sigurnosti kao dva komplementarna, a ne oprečna pojma.

Kao što je to bilo i očekivano, Davutoglu je iznio i druge značajne dijelove izborne deklaracije, poput borbe protiv “paralelne države”.

“Suverenitet paralelne države ili bilo koje sile koja nije dobila legitimitet nacije, nije prihvatljiv.” Premijer Ahmet Davutoglu je posebno naglasio da je nacija jednakopravnih građana jedini izvor i nadzor političkog legitimiteta.

“Mi smo najpreči vlasnici i jednakopravni građani Turske, kao potomci onih koji su osnovali Republiku.”

Davutoglu je isključio bilo kakav vid diskriminacije građana po njihovoj vjeri, boji, spolu, jeziku, rasi, političkom stavu i filozofskom opredjeljenju ili životnom stilu u Novoj Turskoj.

“Osjećaj pripadnosti je ono što održava državu, a onda i njenu ekonomsku, političku i vojnu moć, koja je dodatno pojačava,” kazao je Davutoglu.

Pozvao je i opozicione stranke da iznesu svoje stavove prema izbornom programu.

Davutoglu je na kraju predstavio 550 izbornih kandidata, od kojih su 99 žene.

Izborni program je predstavljen pod motom: “Uvijek pravda, uvijek razvoj”.

(AA)