Svršeni osnovci, oni koji nisu u predviđenom roku polagali završni ispit za upis u srednju školu, danas su polagali test iz Srpskog jezika. Njih osmoro polagalo je test iz ovog predmeta dok  će sutra polagati test iz matematike a u petak kombinovani test. Iz svih osnovnih škola, završne ispiste polagaće ukupno 16 učenika.

“Ovi učenici će u ova tri dana polagati testove iz matrenjeg jezika, matematike i kombinovani test nakon čega će se upisati u srednje škole koje imaju slobodnih mesta”, kazao je direktor novopazarske OŠ “Stefan Nemanja”. Deca test polažu dva sata i raspoređena su u dve učionice jer se moraju  poštovati protivepidemiološke mere koje su na snazi.

B.Veljović

Podeli