Međunarodni dan devojčica, pod sloganom “Moj glas, naša ravnopravna budućnost”, obeležava se danas, a vojvođanski Zaštitnik građana naglašava da postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica predstavlja jedan od ciljeva održivog razvoja.


Ključnu ulogu u postizanju rodne ravnopravnosti ima obrazovanje koje kasnije otvara mogućnosti devojčicama za usavršavanje i bolje zapošljavanje, kao i napredovanje u struci.

“Relevantne institucije, pre svega obrazovne, decenijama čine napore da pruže jednako pravo na obrazovanje i devojčicama i dečacima, ali da bi rezultati bili vidljiviji, napore institucija treba da podrže i mikro sredine, odnosno porodice iz kojih devojčice dolaze”, kaže se u saopštenju pokrajinskog Zaštitnika građana.

Dodaje se da je neophodno raditi na podizanju svesti svih članova društva o značaju i potrebi obrazovanja, kao jednom od temelja izgradnje tolerantnog društva jednakih mogućnosti za sve.

Međunarodni dan devojčica obeležava se širom sveta u cilju promovisanja prava devojčica i podizanja svesti o neravnopravnosti s kojom se one suočavaju samo zato što su devojčice.

Ove godine obeležava se i 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju – najznačajnijeg i najnaprednijeg dokumenta koji se bavi unapređenjem prava žena i devojčica, čiji je cilj svet u kojem svaka devojka i žena može da ostvari sva svoja prava, kao što su život bez nasilja, pohađanje i završavanje škole, izbor kada i za koga će se udati i zarađivanje jednake plate za jednak rad.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana devojčica nosi naziv “Moj glas, naša ravnopravna budućnost”.

Fokus je na podršci devojčicama adolescentskog uzrasta da žive život bez rodno zasnovanog nasilja, štetnih praksi, HIV-a i AIDS-a, da uče nove veštine u susret budućnosti koju odaberu i da, kao generacija aktivistkinja, predvode ubrzane društvene promene.


Izvor:RTV i Tanjug