Sa noćašnjim zalaskom sunca nastupio je 12. rebiul-evvel, dan u kojem je rođen poslednji Božiji Poslanik Muhammed a.s.

Muhammed a.s. je rođen u Mekki, u ponedjeljak, 12. rebiul-evvela ili 20.aprila 571. godine. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš. On je najvažnija ličnost među svim ljudskim veličinama o kojima postoji istorijsko svjedočanstvo. On je najbolji primjer svih ljudskih vrlina, uzor čovjeka, roditelja, prijatelja, državnika, vojskovođe…

Vjernici se raduju danu u kome je rođen Allahov Poslanik a.s.. To je, po mišljenju islamskih učenjaka i svih vjernika, dan kada je poteklo svjetlo upute i znanja cijelom svijetu. To je dan u kome je rođen onaj za koga Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: ”A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali“ (El-Enbija’, 107.) .”

Tokom tog mjeseca u džamijama, kućama, mahalama u znak zahvalnosti Uzvišenom Allahu što im je podario Poslanika, muslimani priređuju mevludske svečanosti, uče Kur’an, ilahije i kaside, slušaju predavanja o Poslanikovom a.s, životu, njegovoj časnoj porodici, ashabima,…

Muslimani posebno tokom ovog mjeseca, iz ljubavi prema Božijem Miljeniku, donose salavate na Muhammeda a.s. onako kako Bog dragi naređuje: “Allah i Njegovi meleki blagosiljaju Vjerovjesnika. O, vjernici, blagosiljajte ga i vi, i selam mu šaljite!” (El-Ahzab)

PORTALI/ GG