Naslovna Featured Istaknuto Dan bošnjačke nacionalne zastave neradni dan u Sandžaku

Dan bošnjačke nacionalne zastave neradni dan u Sandžaku

0
dan-bosnjacke-nacionalne-zastave-neradni-dan-u-sandzaku

Predsednica Bošnjačkog nacionalnog veća, dr. Jasmina Curić, uputila je danas dopis vaspitno-obrazovnim ustanovama u Sandžaku u kojem naglašava da je 11. maj – Dan bošnjačke nacionalne zastave neradni dan na teritoriji Sandžaka, a da se na zgradama i u prostorijama lokalnih organa u Novom Pazaru, uz državne simbole istaći i simbole bošnjačke nacionalne zajednice. U dopisu se navodi sljedeće: „U školama gde se nastava održava i na bosanskom jeziku, molimo direktore obrazovno-odgojnih ustanova da obaveste odgajatelje, nastavnike i profesore da u skladu sa programom nastave i učenja jedan nastavni sat u utorak, 10. maja 2022. godine posvete izučavanju nacionalnih simbola i blagdana Bošnjaka, da školski dan započne intoniranjem himne sandžačkih Bošnjaka i na taj način doprinesete svečanosti obeležavanja povodom 11. maja – Dana bošnjačke nacionalne zastave.“ Bošnjački nacionalni blagdani utvrđeni su Odlukom Bošnjačkog nacionalnog veća na III redovnoj sednici Veća, održanoj u Novom Pazaru, 11. maja 2004. godine. Nacionalni praznici sandžačkih Bošnjaka potvrđeni su Odlukom Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine od 23. decembra 2005. godine („Službeni glasnik RS“, br. 23/06) u skladu sa članom 10. stav 1, tačka 5 Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 20/2014 – odluka US i 55/2014) i članom 16. stav 3 Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (“Sl. list SRJ”, br. 11/2002, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 72/2009 – dr. zakon i 97/2013 – odluka US). indeksonline.rs

Posting....
Exit mobile version