Novi Pazar – U organizaciji Kulturnog centra DamaD, 26. i 27. marta 2014, u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici realizovani su seminari na temu „Rodna ravnopravnost u praksi na lokalnom nivou“. Seminari su bili namenjeni odbornicima i odbornicama i članovima i članicama lokalnih saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti iz ovih opština.

Na seminarima je kombinovan pregled nacionalnog zakonodavstva i politika sa preporukama Evropske unije u oblasti rodne ravnopravnosti, ukazano na ulogu skupštine u stvaranju ambijenta za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i ¨lokalizovano¨ razumevanje rodne ravnopravnosti u smislu poboljšanja života svih ljudi u lokalnoj zajednici.

Predavačice su bile: Jasmina Mitrović –Marić, Savetnica predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića;
Jasna Vujačić, viša savetnica u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike; Milica Pavićević, savetnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti; kao i Višnja Baćanović, autorka Vodiča za učešće žena u javnom i političkom životu.

Domaćini ovih seminara su bili: Sadija Plojović, predsednica GS grada Novog Pazara, Mustafa Baltić, predsednik SO Sjenice, i Muhedin Ziljkić, zamenik predsednika SO Tutin.
Na seminarima je promovisan i »Vodiča za učešće žena u javnom i političkom životu“. Vodič sadrži informacije i teorijske uvide u specifičnost i značaj političkog učešća žena u odlučivanju, ali i praktične smernice za povećanje ne samo (aktivnijeg) učešća žena, već i otvaranja dijaloga i partnerstva sa muškarcima u nastojanjima za povećanje rodne ravnopravnosti. Vodič nastoji da otvori dijalog sa muškarcima u političkim strankama, promoviše i međustranačku saradnju (žena) i ima za cilj da ohrabri žene da učestvuju u političkom životu lokalne zajednice.

Vodič je namenjen svim akterima/kama na lokalnom nivou koji mogu doprineti da se čuje ženski glas u politici. Prvenstveno političkim strankama i njihovom rukovodstvu, a koji razumeju da je važno uključiti žene u političke procese, ali ne znaju uvek šta to podrazumeva. Takođe, Vodič je namenjen političarkama ili ženama koje to žele da postanu i to u delu praktičnih smernica, ali i argumentacije.
Posebno je namenjen ženama i muškarcima koji se nalaze na mestima odlučivanja i mogu da podrže započete procese uvođenja principa rodne ravnopravnosti u lokalne politike i da menjaju postojeće prakse

Seminari su realizovani u okviru projekta “Žene Sandžaka – primena postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost u praksi” koji finansijski podržava Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji kroz program EIDHR. Projekat je suštinski usmeren ka unapređivanju okruženja za šire učešće žena u javnom i političkom životu u opštinama Novi Pazar, Sjenica i Tutin.