Reakciju na konačnu presudu Mladiću uputula je predsednica BNV, Jasmina Curić.

“BNV pozdravlja pravosnažnu odluku Haškog tribunala kojom je Ratko Mladić osuđen za genocide i druge zločine, kao potvrdu činjenice da je pravda spora, ali ipak dostižna. Ova presuda je važan korak u skidanju odgovornosti sa svih budućih generacija srpskog naroda za zločine koje je neko počinio u njihovo ime i treba biti poruka da se iz zločina ne može izvući nikakva politička niti materijalna korist”, rekla je predsednoca BNV Jasmina Curić.

Ona je dodala da odluku Haškog tribunala smatraju ispravnom, ali očekuju da se otklone posledice nastale teritorijalnim osvajanjem silom, genocidom i etničkim čišćenjem od strane srpskih oružanih snaga.

“Zločini nad Bošnjacima Sandžaka u Sjeverinu, Kukurovićima, Štrpcima, Bukovici su sastavni deo projekta uništenja Bošnjaka čija je kulminacija postignuta genocidom u Srebrenici. To potvrđuje činjenica da se Ratko Mladić u to vreme u Priboju sastajao sa ministrom za ljudska prava SRJ Momčilom Grubačem. Pozivamo državne organe Srbije i Evropsku uniju da u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana izgrade objektivne i stabilne mehanizme i institucije, kako se više nikada ne bi ponovili zločini nad Bošnjacima i osigurala politička egzistencija Bošnjaka Sandžaka”, rekla je predsednica BNV-a.