Ombudsman Šućko Baković formirao je predmet povodom upozorenja reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića da se na sjeveru zemlje otvaraju sumnjive vjerske škole, saznaje Pobjeda.
Reis je još u februaru apelovao i javno pozvao nadležne državne organe da ispitaju otvaranje vjerskih škola, ali do danas niko od njih nije reagovao, izuzev Ministarstva prosvjete, odakle su saopštili da su oni nenadležni za ovaj slučaj.
U ingerenciji ovog resora, kako su pojasnili, jedino je Medresa u Tuzima koja radi zakonito, dok za slučajeve ilegalnih vjerskih obrazovnih ustanova nijesu odgovorni.
Fejzić je ponovo juče, u intervjuu Pobjedi, pozvao državu na hitnu reakciju povodom otvaranja medrese u Rožajama, islamskih dječijih vrtića, vakufa…
“Adresa su nadležni državni organi, jer se mora utvrditi da li su i kako „registrovani“ i dječji vrtići i škole Časnoga Kurana, i ženska medresa, i razne druge paravjerske parainstitucije i paraorganizacije. Po kakvim se programima radi, ko su predavači, vaspitači i upravljači tim parasistemima i kako se sve to finansira. Odgovore na ta pitanja morate tražiti u ministarstvima unutrašnjih poslova, pravde, manjinskih prava, kulture i obrazovanja”, poručio je Fejzić.
On je naglasio da Islamska zajednica čini ono što je u njenoj moći jasno upozoravaju na štetnost djelovanja Muftijstva sandžačkog.
“To je sve što možemo uraditi, a ostalo je u nadležnosti državnih organa, odnosno pomenutih ministarstava”, istakao je Fejzić.
Iz kancelarije ombudsmana u februaru je Pobjedi saopšteno da će oni pratiti kako će se odvijati situacija i da će svakako reagovati ukoliko nadležni budu ćutali. Kako se niko od nadležnih u međuvrmenu nije oglasio, Baković je formirao predmet.
Iz njegove kancelarije Pobjedi je kratko rečeno da su uputili akt Ministarstvu prosvjete u kome su ukazali na informacije koje su objavljene u javnosti o sumnjivim vjerskim školama na sjeveru.
“Zatražili smo da nas u što kraćem roku obavijeste o preduzetim mjerama i radnjama. Odgovor čekamo”, rekli su oni.