Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, Socijaldemokratska partija Srbije čestita svim ženama praznik koji se praznuje kao simbol borbe za ekonomsku, socijalnu i političku ravnopravnost polova.

“Međunarodni dan žena još od 1908. godine predstavlja jedan vid i rezultat borbe za prava i jednakost žena i muškaraca. Za ista prava na radnom mestu, u porodičnim odnosima, ukazivanje na diskriminaciju sa kojom se žene svakodnevno suočavaju, deo su te borbe za jednaka prava koju Socijaldemokratska partija Srbije podržava i promoviše kroz svoje programe. Međunarodni dan žena proistekao je iz radničkog pokreta, a Ujedinjene nacije su ga priznale kao događaj koji se obeležava na godišnjem nivou. Ovaj dan postao je povod za proslavu koliko toga su žene postigle u društvu, politici i ekonomiji, ali i podsticaj da se ne stane u ravnopravnoj borbi za jednaka prava i položaj u društvu”, navodi se u saopšteju SDPS-a.