Poštovani građani opštine Petnjica,

PETICA copy
početna

Bošnjačka stranka na prve lokalne izbore u opštini Petnjica izlazi samostalno, kako bi preuzela odgovornost za rješavanje problema koje imaju njeni stanovnici već desetljećima. Bez sumnje, problema ima mnogo jer ih je malo rješavano u vremenu iza nas..

Činjenica je da su, uglavnom sve garniture opštinskih vlasti u Beranama, na područje mjesnog centra Petnjica gledale isključivo kao na ruralno područje, perifer­iju opštine Berane, koja je zbog takvog odnosa, dobijala samo mrvice od zajedničkog kolača. Stalno stagniranje u razvoju i besperspektivnost su uticali da mnogo više Bi­horaca odu iz svoga zavičaja u Berane ili po svijetu, nego što ih je dočekalo da, u svojoj Petnjici, povrate kormilo opštine u svoje ruke..
Ko je imalo boravio u Gornjem Bihoru i upoznao ga, zna zašto su stanovnici ovog područja tražili svoju upravu i shvatio je zašto su bili tako jedinstveni i tako uporni. Očigledno je da se u proteklih pet decenija na ovom području malo šta uradilo, a još manje kvalitetno i na pravi način.
Od svoje uprave, u svojoj opštini građani očekuju da, u što kraćem vremenu i u svim oblastima od javnog interesa, obezbijedi napredak i razvoj. Dakle, veliki je izazov, ve­lika su očekivanja, a time i velika odgovornost pred novu vlast. Ona uporedo treba da postavi temelje korisne i efikasne lokalne samouprave u svim vidovima nadležnosti i podstiče i usmjerava razvoj u svim oblastima na svojoj teritoriji. To nije lako postići, posebno u okolnostima krize i ograničenih ukupnih kapaciteta.
U takvim okolnostima ključni zadatak opštinske vlasti je da koristi sve postojeće ka­pacitete stanovništva, države, opštine Berane i drugih opština kao i brojne dijaspore, da koristi postojeće prednosti i eliminiše uočene slabosti, da podiže ukupne kapac­itete uprave, da podstiče učešće građana u procesu vršenja vlasti. U tom poslu, sve partije, civilno društvo i svi građani imaju svoju važnu ulogu, a time i odgovornost da se obezbijede stalne pozitivne promjene.
Odbornici prvog saziva nove opštine Petnjica treba da usvoje važne konstitucione i razvojne dokumente kojima se temelji nova opština. Oni imaju posebnu odgovornost i treba da imaju kapacitet da odgovore tom izazovu. Njihova je obaveza da učestvuju u izradi i usvoje Statut i druge važne akte opštine, Prostorno-urbanistički plan i druge regulacione planove, Višegodišnji investicioni plan, Strateški plan razvoja opštine za srednjoročni planski period, da osnuju i obezbijede funkcionisanje javnog preduzeća za komunalne poslove, javne ustanove za kulturu I drugih važnih javnih ustanova i
službi, da donesu Budžet, usvoje Završni račun budžeta i dr. Oni su dužni da se kon­sultuju sa građanima, da međusobno sarađuju u traženju najboljih rješenja i zaštiti opšteg interesa, da postave održive temelje lokalne samouprave i kontrolišu proces vršenja vlasti kako bi on bio isključivo u interesu građana.
Opštinski funkcioneri treba da budu najodgovorniji, najvrijedniji i najsposobniji građani Petnjice, sa vizijom o značajno naprednijoj Petnjici u narednih osam godina i sa znanjem kako to postići. Lokalna administracija treba da bude racionalno struk­turirana, stručna, profesionalna i na usluzi građanima.
Mi u Bošnjačkoj stranci, svjesni smo složenosti i težine izazova, ali smo spremni da se nosimo sa njima. Ove izbore vidimo kao krunu zalaganja koja je naša partija učinila u procesu ponovnog dobijanja statusa punopravne opštine Petnjica. Kan­didati za odbornike Bošnjačke stranke su spremni da preuzmu odgovornost za rješavanje postojećih i budućih problema u opštini Petnjica i, u potpunosti, odgo­vore očekivanjima građana ovog područja od svoje lokalne samouprave.
Bošnjačka stranka je učinila značajne napore i odigrala važnu ulogu u vraćanju sta­tusa opštine području Gornjeg Bihora. Imamo ideje kako da se riješi značajni broj aktuelnih problema. Naši kandidati za odbornike i rukovodioce opštine i opštinskih organa uprave, službi i preduzeća imaju i energije i znanja da se suoče sa sadašnjim i budućim izazovima, pa s pravom očekujemo da im birači ukažu povjerenje i glasaju listu Bošnjačke stranke.
U prvom mandatu opštinske vlasti
odbornici Bošnjačke stranke će se zalagati za:
obrazovanje racionalne, profesionalne i kompetentne opštinske administracije, (organa uprave, javnih ustanova i javnih preduzeća);
obezbjeđenje smještajnih, materijalno – tehničkih i drugih uslova za nesmetano funkcionisanje opštinske administracije;
otvaranje u Petnjici odjeljenja/kancelaraija organa državne vlasti, ustanova i preduzeća koja vrše javna ovlašćenja i pružaju usluge od značaja za sve građane;
brzo donošenje osnovnih pravnih akata opštine, buđžeta, te razvojnih i urbanističkih planova koji će definisati procedure postupanja organa opštine, pravce razvoja i namjenu i uređenje prostora opštine, uz aktivno učešće građana u njihovoj izradi kao i izradu Strategije razvoja opštine Petnjica;
stvaranje konkurentnog poslovnog ambijenta, značajno učešće podsticaja u budžetu i umjereno zahvatanje zemljišne rente, naknada i taksi;
promociju raspoloživih razvojnih potencijala u okruženju, posebno kod naše dijaspore u Zapadnoj Evropi, i u Turskoj, u cilju privlačenja dodatnog kapitala;
promociju turističkih potencijala Bihora u Crnoj Gori, okruženju i u Zapadnoj Evropi, posebno u sferi ruralnog i etno-turizma;
promociju poljoprivrednih potencijala, u cilju privlačenja investitora za ula­ganje u popljoprivredne projekte i preradjivačke kapacitete, posebno u stočarstvu i voćarstvu;
utemeljivanje efikasne lokalne ustanove kulture, kao nosioca kulturne politike namijenjene stanovnicima Bihora, iseljenicima i posjetiocima ovog kraja;
pokretanje više manifestacija koje imaju za cilj promociju kulturnog nasljeđa bihorskog kraja, kao i valorizaciju njegovih poljoprivrednijh i turističkih mogućnosti;
obezbjeđenje planskih, administrativnih, organizacionih, finansijskih i drugih uslova za realizaciju kapitalnih investicija od opšteg značaja i to:
modernizaciju regionalnog puta R-20 Berane (Rudeš) -Trpezi – Rožaje (Kalače) dužine 23,2 km. i njegovu prekategorizaciju u magistralni put;
modernizaciju puta Trpezi-Petnjica-Lješnica- Bioča i prekategorizaciju u magis­tralni put ( dužina 12 km.;
izgradnju magistralnog puta Petnjica-Bor-Savin Bor-granica sa Republikom Sr­bijom, dužine 22 km.;
postavljanje optičkog kabla na relaciji GATC Berane-IPS Petnjica ili neke druge adekvatne opreme koja obezbjeđuje kvalitetni prenos podataka;
izgradnju gradsko-školske sportske sale u sklopu SŠC u Petnjici;
izgradnju kanalizacionog kolektora za otpadne vode u naselju Petnjica;
rekonstrukciju trga i glavne ulice od motela do džamije u Petnjici, sa izgradn­jom podzemnih instalacija i priključnih ulica;
ugradnju opreme za tehnološki tretman vode na vodovodu Petnjica;
izgradnju vodovoda Javorovsko vrelo-Podgrede-Johovica (Kosački krš) dužine 16 km;
Izgradnju vodovoda Vrbica, Javorovo i Savin Bor;
nabavku opreme za opštinsko komunalno preduzeće;
asfaltiranje lokalnog puta Vrbica-planina Turjak;
asfaltiranje lokalnog puta u Vrbici od zaseoka Agovići do kuća Alibašića;
asfaltiranje lokalnog puta Savin Bor-Dašča rijeka u dužini od oko 1 km;
asfaltiranje lokalnog puta Trpezi-Misinje Laze-Petnjica u dužini od 3,5 km;
asfaltiranje lokalnog puta Gusare-Jasikovica u dužini od oko 3 km;
asfaltiranje lokalnog puta u Trpezima, zaseok Muratovići-Javorovo u dužini od oko 4 km;
sanaciju mosta u Savinom Boru;
dogradnju vodovoda Petnjica, izradu instalacija za Johovicu, Godočelje I Radmance;
izgradnju javne rasvete u MZ Trpezi na potezu Kutnje brdo-Livadak i Kutnje br­do-osnovna škola u dužini od oko 2 km;
rekonstrukciju niskonaponske mreže i ugradnju novih trafostanica;
rekonstrukciju fudbalskog terena u Petnjici;
izgradnju sportskog poligona kod OŠ „25 maj „ Vrbica …
IZBORNA LISTA – „BOŠNJAČKA STRANKA
POKRENIMO PETNJICU“
1. Adnan Muhović
2. Hakija Muratović
3. Ervin Duraković
4. Rifat Agović
5. Aldin Muratović
6. Amela Taraniš
7. Irfan Agović
8. Edin Rastoder
9. Mihad Ajdarpašić
10. Ferid Pramenko
11. Šećo Rastoder
12. Šemo Osmanović
13. Sead Alibašić
14. Amerisa Huremović
15. Enko Korać
16. Haris Kočan
17. Anita Muhović
18. Armina Muratović
19. Resmija Osmanović
20. Mirzeta Ramdedović
21. Orhan Ramdedović
22. Semir Ličina
23. Mirela Cikotić
24. Enisa Ajdarpašić
25. Alma Tiganj
26. Alisa Korać
27. Haris Mehović
28. Sanela Cikotić
29. Fikret Ćeman
30. Senad Korać
31. Sabro Ajdarpašić