Bošnjaci na Kosovu imaju problem kako da uđu u legalne strukture vlasti na Kosovu, radi ostvarivanja svojih prava yakonom yagarantovana, yato što je od 1999.godine pa na ovamo veliki dio stanovništva migriralo prema Bosni, Sandžaku i Zapadu, ali još veći problem je broj partija. Situacija je bila tako dramatična da legalni predstavnici nisu mogli dostići izborni cenzus za manjine.

Prvi koji je uvidio suštinu ovog problema, a to je nejednistvo, je bio Samir Zoranić. Pa je na njegovu inicijativu uslijedio sastanak predstavnika tri politička subjekta bošnjaka sa Kosova, SDA, ESDA i Ura. Tema razgovara o jedinstvu Bosnjaka u cilju omogućavanja ravnopravne zastupljeniosti svih regija, Peći i Istoka, Mitrovice i Leposavića, i Prizrena i Dragaša.
Na sastanku su ustanovljene osnovne smjernice i utvrđeni ključni principi kojima ce se ovi subjekti rukovoditi tokom daljnih aktivnosti koje ce biti preduzimane. Dogovoreno je zapocinjanje razgovora sa svim politickim subjektima Bosnjaka i Goranaca, ili onih koji se izjasnjavaju kao Bosnjaci.

Nadamo se da će ovaj sastanak biti samo jedan od mnogih, i da će za sve prijašnje i buduće prepereke naći rješenje. Ono što je na nas ,kao Redakciju ovih novina ostavilo trag, je FB status inicijatora sastanka Samira Zoranića, pa ovom prilikom poručujemo Bošnjacima Kosova da ga pročitaju:

„Danas analizirajući sva reagovanja i istupe na raznim forumima , prirodno mi se nameće jedno pitanje ” Ko se raduje , a kome smeta ” ova inicijativa, i došao sam do zaključka.
1, Raduje se i iskreno je ovu inicijativu o Bošnjačkom jedinstvu na Kosovu , prihvatila i ocijenila jedna velika većina širih masa i običnih ljudi iz Bošnjačke zajednice na Kosovu , raduju se i prihvataju je svi čimbenici iz političkih subjekata i raznih uduženja a koima je osnovni cilj , iskren nijet – namjera da se nešto mijenja na bolje u životu i bivstvovanju svakog pojedinca i porodice ,kako Bošnjaka tako i svih žitelja Kosova a koji su razasuti širom cijelog Kosova.
2. Ova inicijativa smeta , jednom malom krugu ljudi i njihivim interesnim sljedbenicima , a koji već dvije decenije žive, rade , bogate se , zastrašuju i kupuju svoj opstanak na vrhu oligarhiske piramide, a sve to zahvaljujući raznim manipulacijama sa osječanjima maloga čovjeka i ne rijetko izdajući nacionalne interese a za rad ličnog i konfora svojih porodica i mali broj odanih( ne i odabranih) poslušnika , ne birajući ni sredstva ni vrijeme da bi ostali u sedlu jahača APOKALIPSE.
Nadam se da će ova inicijativa probuditi svijest širih masa , i dovesti do raconalnog razmišljanja svih nas pojedinačno , da skinemo ove bezočnike sa svojh i onako slabih pleća.
Svaki hair i podršku želim ujediniteljima
Maksuz selam

Zoraanić Samir“