Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas je posjetila i predškolce u Sebečevu i tom prilikom podijeljeni su udžbenici i nastavni materijal za pripremni predškolski program na bosanskom jeziku.

Udžbenici su obezbijeđeni od strane donatora iz dijaspore i privrednika iz Republike Turske, porijeklom iz Sandžaka.

”U okviru svojih ovlaštenja u oblasti obrazovanja, Vijeće ulaže sve napore da obrazovanje na bosanskom jeziku, od predškolskog nivoa do visokog obrazovanja bude što kvalitetnije”, saopšteno je danas.

” Cilj Vijeća je da sva djeca bošnjačke nacionalnosti budu u nastavi na svom maternjem, bosanskom jeziku. Projektima poput ovog teži se postizanju tog cilja kada su u pitanju predškolci na teritoriji grada Novog Pazara. Takav rezultat postignut je i u Tutinu i Sjenici” navode u BNV.

Predsjednica Vijeća dr. Jasmina Curić i predsjednik Izvršnog odbora Vijeća prof. dr. Fahrudin Mavrić podijelili su udžbenike djeci koja pripremni predškolski program pohađaju u Izdvojenom odjeljenju u Sebečevu i poželjeli im mnogo sreće i uspjeha u radu i daljem školovanju.

Deca i njihova vaspitačica Emina Jejna priredili su i zahvalnu pjesmu.

Bošnjačko nacionalno vijeće i ubuduće će nastaviti da pruža podršku unapređenja nastave na bosanskom jeziku.

Podeli