NOVI PAZAR – Republička izborna komisija već šest meseci nije potvrdila prestanak tri mandata starim i dodelila nove mandate kandidatima sa izbornih lista za Bošnjačko nacionalno veće, pa se tim povodom BNV oglasio sapšzenjem za javnost.

“Bošnjačko nacionalno veće poziva Republičku izbornu komisiju da što pre prekine sa opstruisanjem rada Bošnjačkog nacionalnog veća te da bez odlaganja započne proceduru dodele mandata novim članovima Veća sa izbornih lista kandidata.

Republička izborna komisija već šest meseci odbija da potvrdi prestanak tri mandata starim i nove mandate dodeli kandidatima sa izbornih lista za Bošnjačko nacionalno veće i time direktno opstruiše rad najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji.

Bošnjačkog nacionalno veće je u prethodnih pola godine konstatovalo prestanak mandata za ukupno tri većnika i pisanim putem, u skladu sa zakonom, zatražilo od Republičke izborne komisije da to potvrdi, a da mandate dodeli sledećim većnicima sa izbornih lista.

Republička izborna komisija je u prethodnih pola godine održala skoro 60 sednica na kojima je dodeljivala mandate novim članovima drugih nacionalnih veća, dok jedino nije postupala u slučaju Bošnjačkog nacionalnog veća.

Bošnjačko nacionalno veće je već uputilo nekoliko pisanih urgencija Komisiji u kojima je zatražilo da RIK u što hitnijem roku postupi po zakonu.

Pozivamo Republičku izbornu komisiju da poštuje Zakon o nacionalnim većima nacionalnih manjina te da što pre omogući efektivan i nesmetan rad najvišem predstavničkom telu Bošnjaka u Srbiji.

Bošnjačko nacionalno veće izražava nadu da će Republička izborna komisija u što kraćem roku dodeliti mandate novim članovima Veća i postupiti u skladu sa svojim zakonskim obavezama ali i praksom demokratskih institucija i dobre uprave” – navodi se u saopštenju BNV.