Bošnjačko nacionalno vijeće započelo je danas posete sandžačkim školama u okviru programa promocije nastave na bosanskom jeziku kojim se želi povećati broj učenika u nastavi na bosanskom jeziku u Sandžaku.

U okviru tog programa, delegacija  Vijeća  posetila je danas novopazarsku  srednju  Školu  za  dizajn  tekstila  i  kože  i  tom  prilikom  razgovarala  sa predstavnicima uprave  škole.

Na sastanku je bilo reči o zajedničkom delovanju Vijeća i škole u  realizaciji  oglednih  časova za potrebe nastave na daljinu u kojima bi učestvovali  učenici  i  nastavnici  te škole.

Predstavnici Vijeća su rukovodstvu škole uručili i knjige iz edicije „Interpretacije   iz  bošnjačke  književnosti” koje će škola podijeliti  učenicima  i  nastavnicima  u  nastavi  na bosanskom jeziku.

„Interpretacije iz bošnjačke književnosti” su zajednički projekat Bošnjačkog  nacionalnog vijeća i Zavoda za kulturu sandžačkih Bošnjaka  u  Republici Srbiji, a  obuhvataju dva priručnika za nastavnike predmeta „Bosanski jezik i književnost” – jedan priručnik za usmenu, a drugi za pisanu bošnjačku poeziju.

U delegaciji Vijeća bili su potpredsednik Vijeća dr. Sait Kačapor, predsednica Odbora za obrazovanje Elvira Đekić te stručne saradnice Glavnog ureda.