Izvršni odbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća održao je sjednicu na kojoj je donijeta odluka da se raspiše Javni konkurs za dodjelu sredstava iz budžeta Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji za podsticanje projekata od opšteg interesa Bošnjaka koje realizuju pravna i fizička lica, saopšteno je danas.

Javni konkurs se raspisuje u okvirima nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća i trajat će 15 dana, tačnije od 5. do 21. februara tekuće godine.

Na sjednici Izvršnog odbora donijeto je i mišljenje na projekte pristigle na Konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Novog Pazara radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja u 2021.godini. Izvršni odbor Vijeća je u mišljenju zatražio od Grada Novog Pazara da u sljedećem konkursu raspodjela sredstava za informisanje na bosanskom jeziku bude u skladu sa potrebama stanovništva odnosno u skladu sa nacionalnom strukturom.