Bošnjačko nacionalno vijeće u saradnji sa Clever centrom realizuje projekat pod nazivom ”Modernizacija obrazovanja na bosanskom jeziku”. U okviru tog projekta tokom vikenda su održane prve radionice namenjene vaspitačima.

Dobrodošlicu vaspitačima poželeo je predsednik IO BNV Fahrudin Mavrić. On je istakao da je u tradiciji Vijeća da organizuje stručna predavanja za vaspitače i prosvetne radnike s ciljem unapređenja nastave na bosanskom jeziku. Realizator ovog projekta je Clever centar.

”Suština projekta je u tome da se obrazovanje na bosanskom jeziku osavremeni, učini efikasnijim i atraktivnijim, kako za roditelje, tako i za decu. U okviru projekta realizujemo dva programa: primena ”stem” pristupa u predškolskom obrazovanju i unapređenje ekološkog obrazovanja. Krenuli smo od predškolskog obrazovanje, jer je to temelj za sve ostale nivoe obrazovanja”, rekao je direktor Clever centra dr Ahmedin Lekpek.

Radionice o primeni takozvanog stem pristupa, koji se zasniva na primeni prirodnih nauka, inžinjerije, matematike i tehnologije na svim nivoima obrazovanja, realizuje profesor dr Edis Mekić.

”Glavna ideja je kako da primenimo tehnologije od predškolskog pa do najviših nivoa studija. Ono što  je bitno za ”stem” pristup je da ona daleko prevazilazi okvire samog tehničkog obrazovanja. On se  pokazao kao vrlo uspešan i u primeni u humanističkim naukama i u mnogim pristupima rešavanja ekonomskih problema i slično”, ocenio je dr Edis Mekić.

U cilju unapređenja nastave na maternjem bosanskom jeziku, u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća samo tokom protekle godine kroz slične obuke prošlo je oko 700 učesnika iz redova vaspitača i prosvetnih radnika.

S.Lj.