Novi Pazar – U Službenom glasniku Repuplike Srbije broj 97. od 6. novembra 2013. godine objavljena je Odluka Bošnjačkog nacionalnog vijeća o utvrđivanju pokretnih i nepokretnih materijalnih bošnjačkih kulturnih dobara i lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa od posebnog značaja za bošnjačku nacionalnu zajednicu u Republici Srbiji, kao i lista prioriteta u preduzimanju mjera zaštite, sanacije i rekonstrukcije kulturnih dobara u Sandžaku, kao i cijeloj Srbiji saopštilo je BNV.

RB 1104-08-2013 sluzbeni glasnik 97-13_01