Novi Pazar nastaviće realizaciju projekta u okviru programa “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – inicijativa za inkluziju faza tri”. Sporazum o realizaciji tog važnog projekta danas je u Beogradu potpisao gradonačelnik Nihat Biševac koji je bio učesnik 49. Skupštine Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Projekat „Inicijativa za inkluziju faza tri“ sprovodi SKGO, a deo je šireg programa Njemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Gradonačelnik Nihat Biševac, u izjavi za medije podsjetio je da Novi Pazar ovaj projekat realizuje od 2018. godine i dodao da je u pitanju veliki projekat sa važnim rezultatima. Partneri na projektu u Novom Pazaru su Regionalna razvojna agencija Sandžaka “Seda”, “Merhamet Sandžaka” i “IDC”.

“Do sada je u Novi Pazar kroz ove projekte došlo preko 500 hiljada eura, zaposleno je 150 osoba iz kategorije teže zapošljivih. Zaposleni su povratnici po sporazumu o readmisiji, Romi i omladina mlađa od 30 godina. Zato je realizacija aktivnosti od velikog značaja. 60 osoba započelo je sopstveni biznis, novcem dobijenim od projekta, 80 osoba zaposleno je kod lokalnih privrednika, na taj način direktno su podržana i pomognuta lokalna preduzeća. Oko 80 osoba prošlo je programe prekvaliifikacije za vozače kamiona i autobusa i svi su vrlo brzo došli do zaposlenja. Zato je ovo jedna mala fabrika, projekat ima veliki značaj”, rekao je gradonačelnik Nihat Biševac.

Novi Pazar je među deset lokalnih samouprava koje su dobile podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rješenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva.

Glavna tema današnje godišnje Skupštine SKGO bila je “Strateški pravci jačanja lokalne samouprave”. Na sjednici je za novog generalnog sekretar SKGO izabran Nikola Tarbuk, a na mjesto predsjednika te organizacije imenovan je gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović.

A.N.

Podeli