“ Lokalna samouprava nije osporavala potrebu za rekonstrukcijom Arap džamije ali je upozoravala na bahatost i nestručnost onih koji su srušili ovaj simbol grada“, rekao je gradonačenik Novog Pazara Nihat biševac istakavši da je su džamiju srušili oni koji su zloupotrebili Islamsku zajednicu, te da je i ovog puta izostala adekvatna reakcija državnih organa.Gradska uprava Novog Pazara ali i brojne gradske službe više puta su ukazivali na nestručnost onih koji su izvodili radove u Arap džamiji ali i da je radove zabranio Zavod za zaštitu spomenika kulture. Rezultat bahatosti je urušavanje zidova od kojih su neki dijelovi džamije završili na ulici. Gradonačenik Novog Pazara Nihat Biševac kaže da nije bilo adekvatne reakcije državnih organa kojom bi se spriječila nastala šteta i kojom bi bio zaštićen spomenik materijalne kulture iz 16. vijeka.” Nažalost juče je srušena Arap džamija koja je simbol grada , kulturno-historijski spomenik, džamija od izuzetne vrijednosti koja je bila pod zaštitom države. Lokalna samouprava nije osporavala potrebu za obnovom i rekonstrukcijom džamije ali je upozoravala na nestručnost i bahatost pojdinaca koji su upravo doveli do rušenja simbola našega grada”, rekao je gradonačelnik.” I ovog puta pojedinci u Islamskoj zajednici su zloupotrijebili Islamsku zajednicu pretvorili je u intersnu i političku organizaciju zloupotrebljavajući vjerska osjećanja vjernika”, rekao je Biševac i istakao da je lokalna samouprava  uradila sve što je u njenoj moći da spriječi rušenje Arap džamije. “Nažalost i ovog puta  izostala je adekvatana reakcija državnih organa koji su na ovaj način pokazali da u ovom gradu postoje pojedinci koji su iznad zakona “, rekao je Biševac.