Novi Pazar – Na panel diskusiji “Sandžak i izbori” koju je organizovala NVO “Akademska inicijativa Forum 10” pojavili su se predstavnici tri izborne liste. I ako su bošnjački kandidati sa svih izbornih lista na kojima ima Bošnjaka dobili uredan poziv, ozbiljnost u svojem radu i spremnost da izađu pred građane pokazali su Azra Zatrić poslanički kandidat sa “Liste nacionalnih zajednica – Emir Elfić”,  Aida Ćorović kandidat na listi ” Sa demokratskom strankom za demokratsku Srbiju” i Husein Memić predstavnik liste “Budućnost u koju verujem”, ali Memić nije poslanički kandidat.

Kandidatkinje za narodne poslanike iz Novog Pazara Azra Zatrić i Aida Ćorović i istakle su da će, ukoliko budu izabrane, biti pravi predstavnici građana Sandžaka i njihov glas u Skupštini Srbije.

Azra Zatrić je ocenila da je veoma bitno stupiti u dijalog sa ostalim kandidatima, ali i građanima čije će interese zastupati u parlamentu.

“Očekujem da će stranke promeniti način vođenja politike, da će to biti bez ostrašćenosti i vređanja. Trebalo bi da se okupimo oko zajedničkih ciljeva i prioriteta za Sandžak, među kojima su obrazovanje i afirmacija mladih ljudi”, istakla je Zatrićeva.

Aida Ćorović je ocjenila da svoj mandat u republičkom parlamentu vidi u radu odbora za ljudska i manjinska prava, medije i kulturu.

“Zalagaću se za dalju demokratizaciju Srbije, poštovanje prava svih manjina, primeni i promeni zakona o mladima, civilnom sektoru i nacionalnim savetima. Takođe, boriću se i za promenu sistema obrazovanja”, izjavila je Ćorovićeva.

Ona je dodala i da će uložiti napor kako bi se popravio položaj medija koji su, kako je naglasila, “zbog cenzure i autocenzure u najgorem stanju u poslednjih 25 godina”.