fekalne vode

Uzrok masovnog trovanja u Beranama su bakterije fekalnog porekla koje su se našle u vodi za piće zajedno sa virusima potvrdio je, konačno, ministar zdravlja Miodrag Radunović. Počinje veliko spremanje deponija.

“Voda je uzrok epidemije u Beranama”, konačno su potvrdili ministri zdravlja i održivog razvoja Miodrag Radunović i Branimir Gvozdenović.

Radunović je rekao da su uzrok epidemije bakterije fekalnog porekla koje su se našle u vodi zajedno sa virusima. Nije se krilo da je voda uzrok epidemije, a sa pričom oko smeća izašlo se, imajući u vidu stanje nastalo posle blokade deponije Vasove vode.

Ministar zdravlja je naglasio da je u gradu zabrinjavajuća epidemiološka situacija i zbog velikog broja deponija koje se nalaze na svakom koraku.

“Apelujem na Savet MZ Beranselo da deblokira put kojim se odvozi otpad kako bismo pokušali da sprečimo nove epidemije koje mogu imati katastrofalne posledice čak i za region. Grad se mora očistiti. U pitanju je zdravlje 30.000 ljudi”, rekao je dr Radunović.

“Očekuje se da u sredu uklonimo 60, a u četvrtak 100 tona otpada. Privremena deponija Vasove vode mora biti otvorena”, naglasio je Gvozdenović.

Ministar poljoprivrede Velizar Vojinović rekao je da se posle havarije na vodovodu sa Merića vrela, uključuju u sistem sa manastirskog vrela i da je došlo do mešanja vode.